info presentación miembros líneas investigación publicaciones investigación tesis docencia

[Proyectos de Investigacion Financiados] [Convenios y Contratos] [Patentes] [Todo]


Proyectos de Investigacion Financiados
Participantes
  • Martínez Abella, Fernando (IP)
  • Rabuñal Dopico, Juan Ramón (Investigador)
  • González Fonteboa, Belén (Investigador)
  • Vázquez Herrero, Cristina (Investigador)
  • Martínez Lage, Isabel (Investigador)
  • Rivero Cebrián, Daniel (Investigador)
  • Eiras López, Javier (Investigador)
  • Carro López, Diego (Investigador)
Desenvolvemento e mellora de modelos teóricos do formigón estrutural a partir da súa dosificación mediante técnicas de programación xenética e redes de neuronas artificiais
Tipo: proyecto
Fecha: 12,2010
Entidades Participantes: Empresa Enmacosa, Universidade da Coruña
Entidad Financiadora: Consellería de Economía Industria-Xunta de Galicia
Participantes: 8
Cuantia Total: 78494.19 €
4668.05€ + 20447.29€ + 37254.52€ + 16579.33€
Cuantia Grupo: 31912.50 €
Duracion: 36 meses
SABIA
    .: SABIA :.  Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial