info presentación miembros líneas investigación publicaciones investigación tesis docencia

[Proyectos de Investigacion Financiados] [Convenios y Contratos] [Patentes] [Todo]


Proyectos de Investigacion Financiados
Participantes
BIGPEEL (BUILDING DIGITAL PEEL): Sistema sensorial embebido para a deteccion tempera de patoloxias da construccion
Tipo: proyecto
Fecha: 11,2008
Entidades Participantes: Fundacion do Instituto Tecnoloxico de Galicia (ITG)/Universidade da Coruña-Centro de Innovacion Tecnoloxica en Edificacion e Enxeñeria Civil (CITEEC)
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia-Conselleria de Innovacion e Industria.
Participantes: 12
Cuantia Total: 255177.00 €
Cuantia Grupo: 111527.00 €
5000.00€ + 59395.31€ + 47131.31€ + 0.00€
Duracion: 24 meses
SABIA
    .: SABIA :.  Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial