info presentación miembros líneas investigación publicaciones investigación tesis docencia

[Proyectos de Investigacion Financiados] [Convenios y Contratos] [Patentes] [Todo]


Proyectos de Investigacion Financiados
Participantes
 • Rabuñal Dopico, Juan Ramón (IP)
 • Martínez Abella, Fernando (Investigador)
 • González Fonteboa, Belén (Investigador)
 • Martínez Lage, Isabel (Investigador)
 • Herrador Barrios, Manuel Francisco (Investigador)
 • Vázquez Herrero, Cristina (Investigador)
 • Carro López, Diego (Investigador)
 • Eiras López, Javier (Investigador)
 • Pérez Ordóñez, Juan Luís (Investigador)
 • García Vidaurrázaga, Mº Dolores (Investigador)
 • Rodríguez Tajes, Alvaro (Contratado)
Sistema Evolutivo para a obtención de mellores axustes nas formulacions normativas do formigon estructural
Tipo: proyecto
Fecha: 11,2007
Entidades Participantes: Universidade da Coruña. Centro de innovaciónTecnolóxica en edificación e Enxeñería civil (CITEEC)
Entidad Financiadora: Xunta de Galicia-Consellleria de Innovación e Industria
Participantes: 11
Cuantia Total: 110055.00 €
1232.00€ + 34817.00€ + 42525.00€ + 31481.00€
Duracion: 36 meses
SABIA
    .: SABIA :.  Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial