info presentación miembros líneas investigación publicaciones investigación tesis docencia

[Proyectos de Investigacion Financiados] [Convenios y Contratos] [Patentes] [Todo]


Convenios y Contratos
Participantes
Convenio de colaboración entre augas de Galicia e a Universidade de A Coruña para o mantemento e supervisión do sistema de predicción e alarma hidrolóxica do río Umia
Tipo: contrato
Fecha: 7,2005
Entidades Participantes: Augas de Galicia e Universidade da Coruña
Entidad Financiadora: Augas de Galicia
Participantes: 2
Cuantia Total: 11046.60 €
Duracion: 6 meses
SABIA
    .: SABIA :.  Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial