info presentación miembros líneas investigación publicaciones investigación tesis docencia

[Proyectos de Investigacion Financiados] [Convenios y Contratos] [Patentes] [Todo]


Convenios y Contratos
Participantes
  • Martinez Carballo, Manuel (Investigador)
  • Guillén Solórzano, Eduardo (Investigador)
  • Barbeito Roibal, Susana (Investigador)
  • Pedreira Souto, Nieves (Investigador)
Convenio para o desenvolvemento do proxecto de investigacion "Diagnostico sobre o cumprimento da Lei de proteccion de datos no ambito galego"
Tipo: contrato
Fecha: 10,2007
Entidades Participantes: Universidade da Coruña, Casares, Cardín&Cruz Abogados
Entidad Financiadora: Universidade da Coruña
Participantes: 4
SABIA
    .: SABIA :.  Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial