.: Marcos Gestal :.     -----
Principal
Trabajo
Publicaciones
Docencia
Enlaces
Blog
GaleriaFotos
Contacto


Visitas:

Datos de la Publicación:


Autores:
Marcos Gestal, Daniel Rivero, Juan Ramón Rabuñal, Julián Dorado, Alejandro Pazos
Título: Introducción a los Algoritmos Genéticos y la Programación Genética
ISBN: 978-84-9749-422-9
Editorial: Servizo de Publicacións Universidade da Coruña
Fecha Publicación: 2010

Abstract:

Os algoritmos xenéticos e a programación xenética son técnicas de computación evolutiva baseadas nos procesos biolóxicos, en particular, nos mecanismos de reprodución sexual e na selección natural. Combinan o principio de supervivencia do elemento máis apto entre estruturas de secuencias cun intercambio de información estruturado, aínda que aleatorizado. Este libro, dirixido especialmente aos estudantes e investigadores interesados en procurar novas técnicas de resolución de problemas no ámbito da programación, ofrece unha asequible introducción aos conceptos clave deste campo de estudos.